GHS - Nové značení chemikálií

GHS - Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů.

Evropský parlament a Rada přijaly dne 16. prosince 2008 Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, které slaďuje stávající legislativu Evropské unie se systémem GHS (tzv. Nařízení CLP). Nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního
prostředí i volný pohyb chemických látek, směsí.

Tomuto předpisu se přizpůsobila i česká legislativa a od 1. června 2015 přestávají platit staré směrnice a jsou kompletně nahrazeny systémem GHS.

GHS01 - výbušné látky  

GHS01 - výbušné látky

GHS02 - hořlavé látky  

GHS02 - hořlavé látky

 GHS03  - oxidační látky  

GHS03  - oxidační látky

 GHS04 - plyny pod tlakem  

GHS04 - plyny pod tlakem

 GHS05 - korozivní a žíravé látky  

GHS05 - korozivní a žíravé látky

 GHS06 - toxické látky  

GHS06 - toxické látky

 GHS07 - dráždivé látky  

GHS07 - dráždivé látky

 GHSGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví  

GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

 GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí  

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Tyto výstražné symboly jsou v nabídce našeho eshopu od začátku roku 2015, tedy v předstihu platnosti zákona, byste se mohli včas na tuto změnu připravit. K dispozici jsou ve 4 velikostech:
2 velikosti v aršících pro označení nádob
2 velikosti samostatně pro označení prostor či velkoobjemových nádob či cisteren

Objednávat můžete v našem e-shopu zde: GHS Globárně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií.

Jakékoliv informace ke značení, která v našem elektronickém obchodě nenaleznete, můžete získat poptávkou na e-mailu: obchod@ desit.cz Tel.: 387 312 609, e-mail: obchod@resit.cz, e-shop: www.resit.cz, Mobilní telefon - obchodní oddělení : 602 489 158 • webové stránky: www.resit.cz
Další informace a podrobnosti o této problematice na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu:
 • CLP klasifikace, označování balení
 • Český překlad příloh k návrhu nařízení GHS
 • Chemické látky a směsi

 

Košík je prázdný.


NOVINKY V NAŠEM E-SHOPU:

Označení fotovoltaiky
podle ČSN 33 2000-7-712

 
__________________________
siluety

__________________________

Zkrášlit plechového miláčka? Dětský pokoj? Kuchyňskou linku? Řešení - samolepící silueta.

zboží v e-shopu: 2327 e-shop systém banan.cz