GDPR

GDPR - ochrana osobních dat

Informace o rozsahu zpracovávání osobních údajů zákazníků společnosti ReSit, s.r.o.
v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)

Soukromí a ochrana osobních údajů našich zákazníků jsou pro nás prioritou. Rádi bychom Vám proto poskytli následující důležité informace týkající se toho, jak společnost ReSit, s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje.

Koho se tyto informace týkají?
Tyto informace jsou určeny těm, kteří u nás v minulosti nakoupili nebo nakupují zboží nebo využili či využívají naše služby, a dále těm, kteří u nás učinili poptávku zboží, účastnili se našich předváděcích akcí, soutěží, nebo jinak projevili zájem stát se našimi zákazníky, a zároveň nám pro tyto účely poskytli své osobní údaje.

Nařízení GDPR
Počínaje dnem 25. května 2018 se ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice musí řídit novými pravidly. Tato nová pravidla vychází z evropské legislativy, konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“). Vedle GDPR budou platit další speciální předpisy na ochranu osobních údajů.

V souladu s požadavky GDPR bychom Vás tímto chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaké účely, o Vás zpracováváme; zároveň bychom Vás chtěli seznámit s Vašimi právy, plynoucí z předpisu GDPR.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost ReSit, s.r.o., se sídlem Dolní 2102/2, 370 04 České Budějovice, IČO: 260 71 231, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová zn. C 12018 vedená u Krajského soudu v Českých Budějoviccích, dále jen „my“ nebo „společnost“.

Jak je o Vaše data postaráno?
Osobní data klientů našeho e-shopu neukládáme v rámci firemní počítačové sítě a jsou uloženy pouze na úložišti poskytovatele systému našeho elektronického obchodu, tedy společnosti e-BAAN Net s.r.o., která zaručuje bezpečnost uložených dat.

Jaké osobní údaje a proč zpracováváme?
Naše společnost zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s nákupem nebo poptávkou zboží a služeb. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, případně název firmy, poštovní a emailové adresy, tel. čísla, a evidence Vašich nákupů či objednávek, případně dalších poskytnutých služeb („osobní údaje“) - tzv. oprávněný zájem.

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem vyřízení Vašeho nákupu či poptávky zboží případně služeb, nebo poskytnutí obdobného plnění, za účelem následné péče a zkvalitňování služeb pro zákazníky, poskytnutí servisu, vyřízení reklamace apod. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku zboží nebo služeb, nebo jiné plnění realizovat. Právním základem takového zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje mohou být za výše popsanými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (zpracovatelům), a to především přepravním a zasilatelským společnostem. V současné době se jedná pouze o Českou poštu a PPL. V případě změny Vás budeme neprodleně informovat.

Současně máme povinnost zpracovávat a uchovávat některé Vaše osobní údaje, jak nám to ukládají právní předpisy, zejména pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich poskytnutí. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

Zasílání nabídek zboží a služeb a dalších obchodních sdělení
Naše společnost má oprávněný zájem, tedy je dle právních předpisů oprávněna, rovněž v přiměřené míře zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení informujících o naší činnosti a službách, zejména o novinkách v našem e-shopu. Mezi obchodní sdělení může kromě novinek patřit i reklamní a propagační sdělení (např. informace o nabídkách, slevách, pozvánka na veletrh či den otevřených dveří) a zasílání nabídek našich výrobků a služeb (tzv. přímý marketing). Pro tyto účely využíváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresy, resp. emailové adresy a tel. čísla. Obchodní sdělení mohou být dle naší interní směrnice zasílána pouze námi, tedy je neposkytujeme žádné třetí straně, jako jsou například marketingové agentury apod. Pokud si nepřejete dostávat uvedená obchodní sdělení nebo nabídky výrobků a služeb nebo být za tím účelem kontaktováni, sdělte nám své preference prostřednictvím e-mailu fakturace@resit.cz.

Z odběru obchodních sdělení se také můžete kdykoli odhlásit, resp. vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely. V případě obchodních sdělení zasílaných emailem se z odběru můžete kdykoli odhlásit jednoduše kliknutím na příslušný odkaz umístěný na konci obchodního sdělení.

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů?
Můžete kdykoli vznést námitky proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na nás také kdykoli obrátit se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání Vašich osobních údajů (zejm. rozsah, kategorii, účel, povahu, příjemce a dobu zpracovávání) a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracovávání; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy (GDPR). Uvedená práva můžete uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky, a to buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo e-mailem doručeným na adresu obchod@resit.cz. Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pro případ, že máte podezření, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena. Informace pro zákazníky společnosti ReSit, s.r.o. v souvislosti s GDPR (EU) 2016/679 (GDPR).

Cookies
Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies.
Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Na našich webových stránkách využíváme cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě.
Uložené informace používáme pro přizpůsobení obsahu, který vidíte. Dále pro zlepšení uživatelského zážitku na našich stránkách. Jinými slovy chceme pro Vás s Vaší pomocí vytvářet lepší služby.
Získáváme tedy údaje o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresu. Žádný z těchto dat není spojen s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro nás anonymní.
Žádné takto získané údaje nepředáváme třetím stranám.
Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout.

Kontaktuje nás
V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů kontaktujte ekonomické a správní oddělení na emailu: fakturace@resit.cz“ popř. poštou na adrese ReSit, s.r.o., Dolní 2102/2.

Informace o tom, jak společnost ReSit, s.r.o. zpracovává osobní údaje, také naleznete na našich webových stránkách www.resit.cz. Jakékoli změny podmínek zpracovávání osobních údajů Vám budou předem oznámeny, resp. Vám bude umožněno s nimi vyslovit nesouhlas.

Košík je prázdný.


NOVINKY V NAŠEM E-SHOPU:

Označení fotovoltaiky
podle ČSN 33 2000-7-712

 
__________________________
siluety

__________________________

Zkrášlit plechového miláčka? Dětský pokoj? Kuchyňskou linku? Řešení - samolepící silueta.

zboží v e-shopu: 2327 e-shop systém banan.cz