Požární a únikové - Únikové značení - Únikový východ doleva dolů

id u dodavatele    
Chyba v db-fce.Unknown column 'iddodavatel' in 'order clause'