Nebezpečné látky - ADR - ADR tř. 6, 7, 8, 9 - Zdraví škodlivé - Tř. 9 - Jiné nebezepčné látky a předměty

id u dodavatele    
Chyba v db-fce.Unknown column 'iddodavatel' in 'order clause'