Nebezpečné látky - ADR

Úvod - Nebezpečné látky - ADR

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NÁKLADŮ PODLE ADR

Přeprava nebezpečných látek je upravena Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných materiálů známou pod zkratkou ADR

Výbušné látky

Ghs011002a Ghs011002a

Podle evropské dohody o přepravě nebezpečných látek se tyto látky řadí do devíti tříd. Některé se dále dělí na podtřídy, ze kterých lze odvodit i nebezpečnost látky. Ke každé číselné kombinaci podtřídy je přiřazen symbol. Jedná se o bezpečnostní značku ve tvaru čtverce otočeném o 45 °, tedy na roh.

Pro snazší orientaci jsme symboly rozdělili do třech katgorií:

1 - Třída 1: Výbušné látky a předměty
      Dělí se dále na podtřídy 1.1 až 1.6, a podtřídy se dále doplňují písmeny A až S.
V našem e-shopu najdete nejčastěji používaná značení. Pokud zde nenaleznete potřebné  označení, kontaktujte nás.

2 - Třída 2 - 5: Hořlavé látky a předměty
       Ty se dále dělí na plyny, hořlavé kapaliny, tuhé látky, samozápalné látky, látky 
       podporující hoření a organické peroxidy.

3 - Třída 6 - 9: Látky nebezepečné pro zdraví
       toxické látky, infekční látky, radioaktivní látky, žíravé a jinak nebezpečné látky

UPOZORNĚNÍ: SAMOLEPKY A TABULKY O ROZMĚRU 30 X 30 cm a 25 X 25 cm NELZE ZASÍLAT JAKO "OBYČEJNÉ PSANÍ". POŽADAVKY DORUČENÍ TÍMTO ZPŮSOBEM NEBUDOU AKCEPTOVÁNY, CENA BUDE UPRAVENA PODLE ODOVÍDAJÍCÍHO ZPŮSOBU DORUČENÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

id u dodavatele    
Chyba v db-fce.Unknown column 'iddodavatel' in 'order clause'