Bezpečnostní tabulky a samolepky - Výstražné

Úvod - Bezpečnostní tabulky a samolepky - Výstražné
Be0130000a Be0130001a Be0130002a
Be0130003a Be0130004a Be0130005a
Be0130006a Be0130007a Be0130008a
   

Výstražné tabulky a značky informují například na "Pozor! Vysoké napětí" nebo informuje o hlavním uzávěru plynu, nebezpečí pádu, nerovné podlaze nebo že se jedná o prostor monitorován kamerovým systémem a další výstražné symboly a značení.

id u dodavatele    
Chyba v db-fce.Unknown column 'iddodavatel' in 'order clause'