Nebezpečné látky - ADR - ADR tř. 1 - Výbušné látky - Výbušné látky 1.4A

id u dodavatele    
Chyba v db-fce.Unknown column 'iddodavatel' in 'order clause'