Bezpečnostní tabulky a samolepky - Zákazové - Vstup zakázán

id u dodavatele    
Chyba v db-fce.Unknown column 'iddodavatel' in 'order clause'