Nebezpečné látky - ADR - ADR tř. 2, 3, 4, 5 - Hořlaviny - Tř. 4.3 - Látky s vodou vytvářejí hořlavé plyny - černý plamen

id u dodavatele    
Chyba v db-fce.Unknown column 'iddodavatel' in 'order clause'