Nebezpečné látky - ADR - ADR tř. 6, 7, 8, 9 - Zdraví škodlivé

Úvod - Nebezpečné látky - ADR - ADR tř. 6, 7, 8, 9 - Zdraví škodlivé

ADR třída 6 - 9: Látky nebezepečné pro zdraví
 - tř. 6: Toxické látky
 - tř. 7: Radioaktivní látky
 - tř. 8: Leptavé látky
 - tř. 9: Jiné nebezpečné látky a předměty

       
ADR - toxické látky ADR - Infekční látky ADR - Radioaktivní látky ADR - Radioaktivní látky
ADR - Radioaktivní látky ADR - Fissile - štěpné látky ADR - žíravé látky ADR - Jiné nebezpečné látky
Limited Quantity ADR - Výbušné látky    ADR - hořlavé látky

 

 

 

 

id u dodavatele    
Chyba v db-fce.Unknown column 'iddodavatel' in 'order clause'