Nebezpečné látky - ADR - ADR tř. 2, 3, 4, 5 - Hořlaviny

Úvod - Nebezpečné látky - ADR - ADR tř. 2, 3, 4, 5 - Hořlaviny

ADR třída 2 - 5: Hořlavé látky a předměty
 - tř. 2: Hořlavé plyny
 - tř. 3: Hořlavé kapaliny
 - tř. 4.1: Hořlavé tuhé látky
 - tř. 4.2: Samozápalné látky
 - tř. 4.3: Nebezpečí vyvíjení hořlavin při styku s vodou
 - tř. 5: Samozápalné látky

ADR - hořlavé plyny ADR - Hořlavé plyny ADR - Hořlavé kapaliny ADR - Hořlavé kapaliny
     
ADR - Hořlavé pevné látky ADR - Samozápalné látky ADR - Látky vytvářející hořlaviny při styku s vodou ADR - Látky vytvářející hořlaviny při styku s vodou
       
ADR - Oxidující látky - nebezpečí podpory požáru ADR - látky podporující hoření ADR - Organické peroxidy ADR - Organické peroxidy

Výbušné látky

Ghs011002a Ghs011002a

 

 

 

id u dodavatele    
Chyba v db-fce.Unknown column 'iddodavatel' in 'order clause'